Accordion FAQ

algemene voorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk 15 kalenderdagen na factuurdatum, giro op nr; BE 68 6228 4805 6534
Nalatige bedragen zullen bezwaard worden aan een rentevoet van 12%, te rekenen vanaf de
factuurdatum, tevens verhoogd met alle door ons gedragen kosten, innings- en procedurekosten.
Klachten binnen de 8 werkdagen en via aangetekend schrijven.
Geschillen worden enkel beslecht bij de rechtbanken van Aalst of Dendermonde.

Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Id ullam sint repellat! Aliquid, odio magni ab rem eos odit, deleniti laboriosam voluptas inventore, iste suscipit sed ipsa! Ut aliquam, alias.

">